ท้าปะลอง.... ฟองสบู่ยักษ์

มาทดลองทำฟองสบู่ยักษ์ด้วยกัน...